loading
Architecture Civil Engineering Environment The Silesian University of Technology Cover
About ACEE

The Journal “Architecture  Civil Engineering  Environment" ACEE
published by the Silesian University
of Technology, consortium of three Faculties:

Architecture,

Civil Engineering,

Energy & Environmental Engineering

 

quarterly: March, June, September, December.

ISSN: 1899-0142

The printed version of Architecture-Civil Engineering-Environment journal is the original version. 

logs.jpg

 

In citations, please use the name
Architecture Civil Engineering Environment”


The Journal   ARCHITECTURE • CIVIL ENGINEERING • ENVIRONMENT

has been granted co-funding from the Minister of Science and Higher Education for scientific dissemination activities (DUN)


min en.jpg
based on the contract no. 743/P-DUN/2018,
the following tasks will be realised in the years 2018-2019:
Task 1. Antiplagiarism verification of papers
(task type in accordance to the art. 25 par. 4a of the Law from 30 April 2010 on the science funding rules - Dz. U. from 2016, pos. 2045, with later changes: Implementation of the procedures protecting originality of scientific publications) – funding of 57,600 PLN

Task 2. Increase of journal’s impact and citation rate by open access to papers and presence on the publishing platforms
(task type in accordance to the art. 25 par. 4a of the Law from 30 April 2010 on the science funding rules - Dz. U. from 2016, pos. 2045, with later changes: Digitalisation of publications and monographs for open access in the Internet) – funding of 180,000 PLN

Task 3. Increase of language quality of publications – corrections of fluent English translator
(task type in accordance to the art. 25 par. 4a of the Law from 30 April 2010 on the science funding rules - Dz. U. from 2016, pos. 2045, with later changes: Creation of English version of publications) – funding of 57,600 PLN

 


 

Czasopismo ARCHITECTURE • CIVIL ENGINEERING • ENVIRONMENT
otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN)
min pl.jpg
w ramach umowy nr 743/P-DUN/2018
w latach 2018-2019 będą realizowane następujące zadania:
Zadanie 1. Antyplagiatowa weryfikacja artykułów
(rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki -Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.: Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych) – kwota dofinansowania 57 600 zł

Zadanie 2. Podniesienie rangi czasopisma i zwiększenie jego cytowalności poprzez otwarty dostęp do artykułów i obecność na platformach wydawniczych
(rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki -Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet) – kwota dofinansowania 180 000 zł

Zadanie 3. Podniesienie poziomu językowego publikacji – korekta biegłego tłumacza języka angielskiego
(rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.: Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji) – kwota dofinansowania 57 600 zł


The Journal covers the following thematic domains:

architecture

• Architecture

• Built environment management

• History and theory of architecture

• Landscaping

• Sustainable development

• Town and country planning

• Urban planning

civil engineering

• Building materials

• Ecology in building

• Engineering of building processes

• Geotechnics

• Roads and bridges

• Structural engineering

• Sustainable building

• Theory of structures

environment

• Air protection

• Environmental biotechnology

• Heating systems and air conditioning

• Waste utilization

• Water and wastewater engineering

• Water supply and sewage system

• Ecotoxycology