loading
Architecture Civil Engineering Environment The Silesian University of Technology Cover
About ACEE

The Journal “Architecture  Civil Engineering  Environment" ACEE
published by the Silesian University
of Technology, consortium of three Faculties:

Architecture,

Civil Engineering,

Energy & Environmental Engineering

 

quarterly: March, June, September, December.

ISSN: 1899-0142

The printed version of Architecture-Civil Engineering-Environment journal is the original version. 

  esci button acee.jpgbaztech.jpgindexcopernicus.jpg

 

 

In citations, please use the name
Architecture Civil Engineering Environment”


 
Czasopismo  ARCHITECTURE • CIVIL ENGINEERING • ENVIRONMENT

otrzymało dofinansowanie ze środków

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (DUN)min pl.jpg
w ramach umowy nr 743/P-DUN/2018
w latach 2018-2019 będą realizowane następujące zadania:

Zadanie 1. Antyplagiatowa weryfikacja artykułów
(rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.: Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych) – kwota dofinansowania 57 600 zł

Zadanie 2. Podniesienie rangi czasopisma i zwiększenie jego cytowalności poprzez otwarty dostęp do artykułów i obecność na platformach wydawniczych

(rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.: Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet) – kwota dofinansowania 180 000 zł

Zadanie 3. Podniesienie poziomu językowego publikacji – korekta biegłego tłumacza języka angielskiego
(rodzaj zadania zgodnie z art. 25 ust. 4a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.: Stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji) – kwota dofinansowania 57 600 zł

 

 

 

 

 The Journal covers the following thematic domains:

architecture

• Architecture

• Built environment management

• History and theory of architecture

• Landscaping

• Sustainable development

• Town and country planning

• Urban planning

civil engineering

• Building materials

• Ecology in building

• Engineering of building processes

• Geotechnics

• Roads and bridges

• Structural engineering

• Sustainable building

• Theory of structures

environment

• Air protection

• Environmental biotechnology

• Heating systems and air conditioning

• Waste utilization

• Water and wastewater engineering

• Water supply and sewage system

• Ecotoxycology